V rámci přeshraničního projektu Společná propagace církevní turistiky v Augustiniánském opatství v Brně a v obci Bobrov, NFP304020CUC9, z programu Interreg V-A, Slovenská republika-Česká republika.

Expozice - exponáty