Liturgické předměty pro mši svatou

Nezbytným vybavením pro celebrování mše byl a zůstává: kalich, purifikatorium (bílý šátek), palla (vyztužený čtverec přikrývající kalich), velum (zdobená čtvercová látka v liturgické barvě přikrývající kalich), bursa ( látkové pouzdro na přenášení pateny s hostií na nádobky a olej; pro svátost pomazání nemocných). Pro svátost křtu se využívá konvička s vodou a mísa.