Miniatura z 18. století malovaná na pergamenu

Vhled do augustiniánského nebe přináší malba zachycující námět inspirovaný tzv. opaskovým bratrstvem Panny Marie Utěšitelky a sv. Moniky  Řád augustiniánů tato bratrstva prosazoval a zakládal. Současně byl i jejich církevním patronem. Světci a světice augustiniánů:  sv. Augustin, sv. Monika a sv. Mikuláš z Tolentina byli i ústředními světci těchto bratrstev . V Brně byl založen klášter augustiniánů-eremitů, obutých augustiniánů. Tento klášter byl církevním patronem brněnského opaskového bratrstva Panny Marie Utěšitelky a sv. Moniky. Znak řádu brněnských augustiánů eremitů v sobě nese i sdělení o opasku. Ve zlatém poli se nachází červené planoucí srdce, které je obtočené černým pásem a probodnuté šípem. Řeholní oděv pak je tvořen černým hábitem s kapucí a černým koženým opaskem. Z této tradice použití augustiniánského opasku pak vychází již několikrát zmíněné opaskové bratrstvo. Obraz představuje Pannu Marii Svatotomskou s augustiniánskými světicemi a světci, kteří drží posvěcené opasky. Opasek držený v ruce Pannou Marií, malým Ježíškem, svatými a anděly je prostředkem pro spásu duší z očistce. Tedy věřící mohl svou duši nebo blízkého pomocí opasku při modlitbách k němu nebo  před privilegovaným oltářem a zachránit utrpením v očistcových plamenech.