Řád Františka Josefa

Všeobecný záslužný řád založil František Josef I. nedlouho po svém nástupu na trůn v roce 1849. Původně měl Řád Františka Josefa I. (kaiserlich österreichischer Franz Joseph-Orden) tři třídy, které byly později rozšířeny na pět. Nejnižším stupněm byl rytíř, dále pak následoval důstojník (od roku 1901), komtur, komtur s hvězdou a nejvyšším ocenění dosáhl nositel velkokříže. Od předchozích císařských řádů se tento lišil mimo jiné tím, že s ním nebyla spojena další privilegia. Řádová insignie sestávala ze zlatého rovnoramenného kříže s konvexně zakončenými rameny (rupertský kříž). Střed kříže zaujímal kruhový medailon s iniciálami panovníka „FJ“. V ramenech kříže se nacházel zlatý, černě smaltovaný císařský dvouhlavý orel, který v zobácích nesl zlatý řetěz s císařovou devizou „VIRIBUS UNITIS“. Kříž převyšovala připojená císařská koruna doplněná červeným smaltem, umístěná na osmicípé stříbrné řádové hvězdě s briliantujícími paprsky. Roku 1872 byl Georg Johann Mendel za své aktivity a přínos monarchii oceněn císařem nejvyšší třídou tohoto řádu.