Jarní práce (Duben)

Lucas van Valckenborch, 1584 | olej na plátně | 116,5 x 200 cm | V obraze signováno “LW 1584”

Alegorické náměty se těšily velké oblibě po celá staletí, neboť umožňovaly sdělit pomocí jinotaje, náznaku i personifikace poučenému diváku mnohem více informací, než by dokázal zachytit v zobrazení daného tématu malíř. Pozorovateli skýtala tato umělecká díla zdroj poučení i zábavy. Tak tomu je i u dvou brněnských pláten z ruky Lucase  van Valckenborch (1570 Antverpy – 1622 Frankfurt nad Mohanem), které vytvořil pro dvůr arcivévody Matyáše v Linci, v jehož službách působil, ale i další členové jeho rodiny od devadesátých let 16. století. Malby jsou součástí cyklu zachycující roční období s činnostmi a aktivitami typickými pro jednotlivé měsíce, což byl častý a žádaný námět v holandské žánrové malbě. Van Valckenborch vycházel především z děl Pietra Bruegela st. a jeho předlohy přetvářel a modifikoval. Do současnosti se zachovalo ještě sedm pláten z tohoto konvolutu, jež jsou součástí sbírek Kunsthistorischesmuseum Wien. Inspirační zdroj brněnského plátna Návrat z pastvy (Listopad) lze nalézt v malbě Pietra Brugela st. Návrat stáda (Heimkehr der Herde; 1565, inv. č. Gemäldegalerie, 1018), zejména pak v podobnosti pojetí stáda hnaného zpět z daleké pastvy, drobných až pitoreskních scén, které se rozehrávají mezi postavami, jež jsou spolu ve vzájemné interakci, ale i v kompozičním ztvárnění krajiny, jíž dominují skaliska a v pozadí se modrá vodní hladina.  V případě brněnského plátna ji malíř přetavil v mořský břeh, na kterém se rozkládá přístav chráněný mohutným hradem. Pro Van Valckenborchovu tvorbu je cit pro vytváření sugestivní komponované krajiny typický. Malba Jarní práce (Duben) opět navazuje na Breuglovu předlohu. Scéna s bohatou figurální stafáží je komponována do idealizované krajiny, s hradem, kaplí, labyrintem, symetricky řešenou zahradou, za níž leží přístav a a na obzoru se pohupují lodě na mořské hladině. V prvním plánu se chystají rolníci k výsadbě vinné révy a dalším činnostem spojeným s tímto měsícem. Kompoziční řešení, barevnost i dynamika scén jsou si podobné v rámci celé série.