Pohled na Prahu

Ferdinand Lepié | 1858
Pražský rodák Georg Fels )1824-1883) je spíše znám pod svým uměleckým jménem Ferdinand Lepié (někdy uváděn jako Lepgé. Umělecké školení získal na pražské akademii v letech 1841–1844. Působil jako pedagog pro Královskou kanonii premonstrátů na Strahově (1850-1860) a později přesídlil na pozvání císaře do Vídně, kde působil jako učitel při císařském dvoře. Mezi Lepiého žáky patří kupříkladu i krajinář Alois Kirnig.  Námětově se soustředil především na malbu městských vedut a krajin. Ztvárňoval mnohokrát Prahu, ale také Šumavu nebo rakouské regiony, například Solnou komoru, povodí Dunaje či okolí Vídně. Jeho díla mají kromě nesporných uměleckých a estetických kvalit také vysokou dokumentární hodnotu, neboť je pořizoval s velkou přesností a smyslem pro detail.  Brněnský obraz je pravděpodobně autorskou kopií většího plátna, od kterého se liší nejen rozměrem,ale zejména uvedenou signatrurou a datací – F. Lepié 1858. Malba věrně zachycuje pohled na Malou Stranu a Hradčany. První plán celého obrazu tvoří dvojice loděk s rybáři u staroměstského břehu.