Dveře z původního kláštera cisterciaček Aula S. Mariae

1676 | Dřevo, intarzie, marketérie

Barokní dveře z kláštera Aula S. Mariae dekorují dvě ozdobně řezané kazety s prostými rámy. Ve spodním je umístěna kartuš s datací 1676 a v současnosti nerozpoznatelným erbem. Horní části dominuje reliéfní plastika s vyobrazením sv. Bernarda z Clairvaux v řádovém rouchu a svatozáří. Polopostavu obklopuje nápisová páska s textem: „HAEC EST PHILOSOPHIA, MORTIS CHRISTI MEDITATIO“, na níž navazuje rozvalina a Arma Christi (kalich, louč, lucerna, meč, flagellum, sloup, Veroničina rouška, třicet stříbrných, kostky, žezlo z rákosu, ruka, houba na stvolu, kladivo, andělé, kohout, kleště, žebřík, kopí, karafa se žlučí, hvězda, kleště, turínské plátno). V rozích jsou vyobrazeny atributy čtyř evangelistů s nápisy s jejich jmény. Původní umístění dveří není doloženo, druhotně sloužily jako vstup k varhanům v klášterní bazilice.