Křest sv. Augustina

Josef Ignác Havelka (1716–1788) | 60. léta 18. století | olej na plátně

Plátno zachycuje zásadní okamžik v životě pozdějšího biskupa, významného raně křesťanského teologa, filozofa, církevního otce a autora jedné z nejvlivnějších řádových regulí, Augustina z Hippa.

Augustin prožil poměrně bouřlivé mládí, po četných niterných bojích se však rozhodl spojit svůj život s církví a roku 387 se nechal v Miláně pokřtít. Křest se odehrává v chrámovém interiéru za přítomnosti několika přihlížejících. Augustin se sklání nad křtitelnicí, vedle něj klečí jeho syn Adeodatus, který rovněž čeká na přijetí první svátosti.

Podstavec křtitelnice je tvořen včelím úlem, atributem sv. Ambrože, který obřad provedl. Postava milánského biskupa a učitele církve je umístěna do samého středu kompozice. V horní části plátna můžeme spatřit anděla s trubkou, který zvěstuje slavnou událost do celého světa. Zvolený námět náleží v augustiniánském prostředí mezi nejčastější zobrazované téma.

Autorem malby je Josef Ignác Havelka, malíř pocházející z Ústí nad Orlicí, který však svůj profesní život spojil s Brnem. Ve své tvorbě se orientoval zejména na církevní prostředí a zakázky. Obraz byl vyhotoven na přímou objednávku brněnského augustiniánského opata Matouše Pertschera. Jedná se o model, podle kterého následně Havelka namaloval rozměrné plátno určené pro boční oltář kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku.

V chrámu, který kdysi patřil k tamnímu augustiniánskému konventu, se oltářní plátno nachází dodnes.