Sv. Augustin — Petr Paulus Rubens

olej, plátno, 232 x 153 cm
Česká provincie řádu sv. Augustina

Ve čtyřicátých letech 17. století vytvořil Peter Paul Rubens oltářní plátna určená pro pražský kostel sv. Tomáše, a to zřejmě na přímou objednávku prvního představeného české provincie řádu sv. Augustina. Po roce 1620 se provincie stala jedním z center rekatolizace zemí Koruny české. Svatotomášský řádový dům získal mimořádný mocenský a kulturní význam i výlučné postavení proti jiným konventům téhož řádu v Českém království. Pražské malby zachycují umučení sv. Tomáše a zakladatele řádu sv. Augustina. První z maleb líčí přesvědčivými výrazovými prostředky světcův skon a současně předznamenává i jeho apoteózu. Dramatického účinku výjevu bylo dosaženo dynamickým pojetím celé kompozice, která je vystavěna na dvou protichůdných diagonálách, působivou světelnou režií, jakož i ztvárněním exaltovaných gest, mimiky i nepřirozeně vypjatých pohybů jednotlivých postav, jež jsou ve vzájemné interakci. Oproti tomu plátno Sv. Augustin na mořském břehu, které je inspirováno světcovou hagiografií, je prací spíše intimně laděnou. Světec se sklání k chlapci, které se k němu natáčí s mušlí v pravé ruce. Nad nimi se snáší anděl s atributy jednoho z církevních otců, který ovlivnil svým učením celou křesťanskou Evropu. Věnoval se složitým teologickým otázkám a jedním ze stěžejních témat pro něj byla problematika Nejsvětější Trojice. Literární předlohou díla se stala scéna, kdy k Augustinovi dle Legendy aurey promlouvá Bůh ústy dítěte: „Augustine, Augustine, dříve já přeliji lasturou celé moře do tohoto důlku, než ty porozumíš tajemství Nejsvětější Trojice.“ Famózní ztvárnění struktury látek, výšivek i dalších povrchů či zobrazení vzdouvající se mořské hladiny akcentují to nejlepší z tradice flámského malířství a spolu s gradujícími valéry pastelových tónů, odstupňovaných v širokém spektru jednotlivých barev, jež jsou typické pro pozdní období Rubensovy tvorby i pro mistrovské pojetí atmosférické perspektivy, dodávají obrazu téměř mystický účinek.