Rinaldo a Armida v zahradách Blaženého ostrova

Jan de Herdt (asi 1620 – asi 1684) | 1667 | olej na plátně, 156 × 156 cm
Láska přivedla Armidu ke lsti. Zajala Rinalda a pomocí čar a magické moci ho drží na svém Blaženém ostrově. Strýcem krásné Armidy byl vladař Damašku, který stál v čele protivníků křesťanských bojovníků. Armida se pokusí ponechat Rinalda v blaženém nicnedělání, ale její plán zhatí Rinaldovi přátelé Karel a Ubald, o čemž pojednává 15. zpěv Tassova díla.

 

A lačné zraky noří v ní a tráví

se při požitku, nyje a zas plaje

a kloní se a polibků déšť žhavý

jí z očí, úst a šíje z ňader saje,

a taký vzdech šle z hloubi usedavý,

že řek bys, duch to z něho ulétaje

v ní hledá asyl, Skrytí bojovníci

zří s úžasem na oba milující.

 

Jí divný nástroj visí blíže boku,

to zářný křišťál divuplné práce;

teď vstala, v dlaň mu ve polibků toku

jej vtiskla prudce v laškovné hře sladce,

v něm četa ona a on v jejím oku,

tak setkali se jako ve pohádce,

se smíchem její, jeho oči s žárem

v zrcadle, v očích tajuplným čárem.