Jeruzalém z hory Olivetské

Ludwig Blum, 1937 | Olej na plátně, 2 x 8 m| Značeno vpravo dole:  L. Blum, 1937
Německočeský židovský malíř Ludwig Blum (1891 Brno–1974 Jeruzalém) se od mládí dětství profiloval jako velice nadaný umělec. V roce 1911 se zapsal ke studiu na Akademii výtvarných umění ve Vídni u Davida Kohna. V dokončení školení mu zabránilo vypuknutí první světové války. Po odvodu do vojska rakousko-uherské armády získal mnohá vyznamenání za statečnost. Akademické vzdělání ukončil až v roce 1920 na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Franze Thieleho  V následujících letech se věnoval dalšímu zdokonalování svých dovedností, a to zejména v Amsterdamu, Haagu, Paříži, Londýně, Florencii a Madridu. Poté se roku 1923 vydal do britské mandátní Palestiny, kde se usadil v Jeruzalémě, kde žil až do své smrti. Palestina a zejména Jeruzalém jsou ústředním motivem jeho děl. Svatá země malíře okouzlila natolik, že se zde rozhodl natrvalo usadit. Maloval města, místní krajinu i život v kibucech. První výstava jeho maleb se v Československu uskutečnila v roce 1925 a na ni navázaly další. Řadil se mezi přední orientalistické malíře v tehdejším Československu. Publikum i kritiku si získal širokým námětovým repertoárem. Podněty se mu staly, kromě Jeruzaléma a jeho okolí, především cesty po mandátní Palestině, do Jordánsku, Egyptě, Persii a Iráku. Na cestách zachycoval své vjemy pomocí rychlých črtů a skic, které později převáděl na plátna. V jeho díle se projevuje tehdy všeobecně poplatný orientalistický pohled na východní krajinu, památky i její cizokrajně vyhlížející obyvatele. Ve své původní vlasti vystavoval ještě několikrát, a to až do roku 1937, kdy mocensko politická situace v Evropě přetrhla veškeré možnosti prezentace jeho prací. Mnohá Blumova díla vznikala přímo na zakázku, tak jako tomu bylo i u monumentálního plátna Jeruzalém z Olivetské hory (1937), který vznikl z podnětu zakladatele a ředitele Biblického muzea při augustiniánském starobrněnském opatství profesora Msgr. Antonína Bartoše. Blumova díla se zachovala v nejrůznějších uměleckých sbírkách po celém světě, a to jak z tohoto, tak z pozdějšího období. Umělec se během své tvůrčí dráhy přidržel konzervativních pravidel akademického realismu, kterými letmo prosvítají doteky impresionismu.