Sedmiramenný svícen

bronz | 3,3 m x 2 m
Svícen již od dob raného křesťanství symbolizuje sedm darů ducha svatého. Současně odkazuje na Starý a Nový zákon zobrazuje strom Jesseho a Krista.  Součástí vybavení kostelů se sedmiramenné staly v 9. století. Odvozují se od sedmiramenného svícnu, který nechal umístit Karel Veliký v kapli v Cáchách, aby potvrdil svou moc a legitimitu vládnout evokací Šalamounova chrámu. Starobrněnský svícen pochází pravděpodobně z 15. století a jedná se tak o jednu z nejstarších odlévaných prací.  Původně byl umístěn v komplexu kláštera sv. Tomáše. Spolu s fragmentem tzv. milánského svícnu se jedná o unikátní památku svého druhu.