Společná propagace církevní turistiky v Augustiniánském opatství v Brně a v obci Bobrov

Projekt si klade za cíl na společném území podpořit církevní turistiku jakožto zajímavé odvětví cestovního ruchu, a to konkrétně propagovat Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina a církevní památky obce Bobrov v kontextu širšího okolí. Aktivity projektu, např. efektivní cílená komunikační kampaň na sociálních sítích či zvýšení dostupnosti památek, propojí návštěvníky společného území při poznávání církevních kulturních památek v partnerských lokalitách. 

Číslo projektu: NFP304020CUC9 | Interreg Slovensko – Česko: www.sk-cz.eu