Portrét Marie Terezie – kopie, kolem 1740

Martin Meytens ml. | olej na plátně, 166 × 256 cm
Martin van Meytens ml. (1695–1770) se řadí mezi přední představitele barokní portrétní malby. Pracoval zejména pro císařský dvůr, kde k jeho modelům a objednavatelům patřila vedle císařské rodiny, aristokracie, intelektuální a umělecká elita i zástupci církve. Na originálním díle ukazuje postava Marie Terezie levou rukou na arcivévodskou korunu a na koruny svatého Štěpána a svatého Václava, což dovoluje datovat předlohu tohoto plátna do období po roce 1743. Jde o typické Meytensovo pojetí námětu i kompozice, které ovšem není mistrovsky dokonalé.