Poklady kláštera — Pinakotéka

Stálá expozice

Poklady kláštera

V pinakotéce Muzea starobrněnského opatství naleznete místnost s předměty, které souvisejí s dobou, kdy starobrněnský klášter patřil cisterciáckým mniškám. Klášter Aula Sanctae Mariae spolu s bazilikou založila česká a polská královna vdova Eliška Rejčka v květnu roku 1323.

Mezi nejznámější řádové patrony cisterciáků patří sv. Bernard z Clairvaux (1090–1153), který byl skutečně výraznou postavou středověkých církevních dějin. Sv. Bernard je zpodobněn na nejstarších dochovaných dveřích, které mohly zdobit celu abatyše (hlavní představené) cisterciáckého kláštera.

Cisterciácké opatství na Starém Brně bylo zrušeno výnosem Josefa II. a tento klášter pak obývali bratři augustiniáni od sv. Tomáše. Na středověké období augustiniánů poukazují pohřební desky markraběte Jana Jindřicha Lucemburského a markraběte Jošta Lucemburského, kteří založili a obnovili kostel sv. Tomáše. V tomto kostele bylo původně uchováváno palladium města Brna – Madona Svatotomská. Tento milostný deskový obraz se nyní nalézá ve starobrněnské bazilice Nanebevzetí Panny Marie na hlavním oltáři. Je zpodobněn jako svatolukášská ikona a pochází ze 14. století, ačkoliv je opředen legendami o cyrilometodějském původu.

V kapli cisterciaček, která je zaklenuta gotickou osmidílnou žebrovou klenbou, naleznete klenotnici s velmi vzácnými opatskými insigniemi a klenoty, v dalších prostorách pak například bohatou sbírku liturgického nádobí a rouch.

V další místnosti — dormitáři cisterciaček — se nachází nově instalovaná expozice barokních obrazů z majetku augustiniánů. Mezi nimi vyniká obraz Sv. Augustina, který byl namalován Petrem Paulem Rubensem pro pražský augustiniánský kostel Sv. Tomáše na Malé Straně a dosud byl vystaven v Národní galerii v Praze.

Kromě barokního umění zdobí pinakotéku snad největší obraz Jeruzaléma na světě od původně brněnského malíře Ludwiga Bluma, který namaloval v roce 1937.

Adresa

Mendlovo náměstí 157/1
Brno, 603 00
Mapa

Otvírací doba

Út – Pá: 14:00 – 17:00
So – Ne : 10:00 – 17:00
Pondělí : zavřeno

Kontaktujte nás

info@pokladyklastera.cz