Portrét (fotografie) Gregora Johanna Mendela

Alois Zenker | 1884 | olej na plátně, 90,5 ×117,5 cm | značeno vlevo dole: „Alois Zenker 1884“
Posmrtný portrét Gregora Johanna Mendela, augustiánského opata (preláta), je proveden s typickým Zenkerovým (1845–1903) citem pro model. Mendel sedící s pravicí opřenou o desku stolu má hlavu mírně pootočenu k pravému rameni. Vědec je zde zachycen se všemi opatskými insigniemi – mitrou, berlou, pektorálem a prstenem. Portrét vznikl patrně dle fotografické předlohy, již zhotovil Antonín Mayssl. Tento vynikající brněnský fotograf Mayssl (1826–1899) vytvořil mimo jiné nejznámější portrét Gregora J. Mendela, který se stal východiskem pro Mendelovu malovanou podobiznu.