Vítejte
v Muzeu
starobrněnského
opatství

Otvírací doba

Vstupenky jsou dostání na pokladně Mendlova muzea – vstup z areálu kláštera

Mendlovo náměstí 1, Brno

Út-Pá: 14:00-17:00

So-Ne: 10:00-17:00

V pondělí zavřeno

Muzeum starobrněnského opatství je nově založenou institucí, která má jako svoje poslání ukazovat bohatost sbírek augustiniánského řádu a starobrněnského kláštera, který v roce 2023 slaví 700 let od svého založení. Tvoří jej galerie středověkého, raně novověkého, barokního i novějšího umění.

V důsledku josefínské reformy se augustiniáni museli ze svého původního kláštera sv. Tomáše na Moravském náměstí vystěhovat a jako náhradu získali prázdný klášter po cisterciačkách na Starém Brně. Tento klášter založila v roce 1323 česká a polská královna vdova Eliška Rejčka.

Jako kompenzaci za komplikace vzniklé se stěhováním získali augustiniáni od císaře Josefa II. soubor barokních uměleckých děl, z nichž většina zdobí pinakotéku Muzea starobrněnského opatství, která je umístěna v bývalém dormitáři cisterciaček.

V kapli cisterciaček, která je zaklenuta gotickou osmidílnou žebrovou klenbou, naleznete klenotnici s velmi vzácnými opatskými insigniemi a klenoty, v dalších prostorách pak například bohatou sbírku liturgického nádobí a rouch

V Muzeu starobrněnského opatství se nachází Salon Gregora Johanna Mendela a Leoše Janáčka, kterému je věnována samostatná místnost.

Muzejní komplex zahrnuje rovněž unikátní augustiniánskou barokní knihovnu s cennými historickými svazky. Jsou uložené v nádherných skříních ozdobených uměleckou řezbou. Byla zhotovena v 18. století za opata Matouše Josefa Pertschera.

Kromě knihovny je možno navštívit i starobrněnskou baziliku Nanebevzetí Panny Marie.

Prohlídky baziliky a knihovny jsou pouze na objednávku s průvodcem, kterého zajišťuje Mendelovo muzeum. Na webových stránkách je popsán postup objednávky / rezervace. Mendelovo muzeum rovněž zajišťuje prodej vstupenek pro Muzeum starobrněnského opatství, které je možno navštěvovat v návštěvních hodinách bez průvodce.

Pinakotéka

Poklady kláštera

Stálá expozice

Barokní klášterní knihovna

Řezbářské umění dílny Bernarda Stöttnera /1737-1782/

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Palladium města Brna

Místo posledního odpočinku královny Elišky Rejčky

Adresa

Mendlovo náměstí 157/1
Brno, 603 00
Mapa

Otvírací doba

Út – Pá: 14:00 – 17:00
So – Ne : 10:00 – 17:00
Pondělí : zavřeno

Kontaktujte nás

info@pokladyklastera.cz