Pohled na Brno

Josef Tadeáš Rotter | 1743
Votivní malbu objednali brněnští měšťané jako poděkování za ochranu Panny Marie při pruském obležení města v roce 1742 u malíře Josefa Tadeáše Rottera. Obraz poté darovali řádu augustiniánů, v jehož kolekci se nachází dosud. Kopií plátna je freska v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně, která je opatřena nápisem: „Kopie obrazu, kterým město Brno 7. dubna 1742 z prusko-saského obklíčení osvobozené prostřednictvím radních Brna blahoslavené Marii Panně osvoboditelce jako znak vděčnosti na věčnou paměť věnují.“