Sochařská výzdoba baziliky

Zásadní barokizací prošel interiér baziliky v letech 1762-1765, kdy bylo upraveno kněžiště. Monumentální sloupové retabulum pochází z dílny Ondřeje Schweigela. Z mramorového podstavce se vychází zděná kulisa s umělým mramorem. Štukové sochy sv. Benedikta s kalichem, Alžběty Durynské s žezlem,  sv. Tekly se lvicí a sv. Bernard z Clairvaux s křížem jsou umístěny u pat sloupů. Nástavec sousoší Nejsvětější Trojice s anděli, kteří drží v ruce hvězdné koruny určené pro Pannu Marii. Vlevo je umístěna sv. Klára s monstrancí (bývá zaměňována za Beatrice Nazaretská) a vpravo je zasazena sv. Luidgarda s křížem. Monumentální oltářní plátno Nanebevzetí Panny Marie od Josefa Tadeáše Rottera doplňuje architekturu a sochařskou výzdobu oltáře.