Navštívení Panny Marie se sv. Alžbětou

Morava, poslední čtvrtina 15. století | Tempera a zlacení na dřevěné desce | V letech 1956–1996 uloženo v Moravské galerii.

Deskový obraz Navštívení zachycuje scénu z Lukášova evangelia (Lk 1, 40–56), která byla obvyklou součástí mariánských cyklů. Těhotná Panna Marie se setkává s příbuznou Alžbětou, jež přes svůj pokročilý věk počala sv. Jana Křtitele. Děj se odehrává ve schematicky pojaté skalnaté krajině, kde je pomocí subtilní výtvarné zkratky vyjádřen vztah obou světců. V lůně matky pokleká sv. Jan Křtitel, který byl chápán jako Kristův předchůdce, aby přijal Kristovo požehnání. Alžběta přivítala Marii slovy: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem se zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně?” Ústřední dvojici doprovází další dvě ženy. Častěji ovšem provází Alžbětu její muž Zachariáš a Marii Josef v oděvu poutníka. Anonymní malíř čerpal inspiraci při tvorbě svého díla z grafického listu Monogramisty E. S. Rytec působil pravděpodobně i jako zlatník, řezač pečetidel a mincmistr. Malba vznikla v období po husitských válkách, což je patrné také i z méně precizního zpracování výzdoby pokovených ploch maleb a soch, což je v kontrastu s tradicí krásného slohu spojenou s předhusitskými Čechami.