Bohoslužebné nádobí

Komplet bohoslužebného nádobí sestává z mosazného kalichu datovaného rokem 1727, který je osazen na nodu dekorovaném andělskými hlavami. Obdobně zdobena reliéfy s bustami světců a andělskými hlavičkami je kupa a noha nádoby. Soupravu doplňují stříbrné konvičky s protáhlými hrdly a subtilními uchy. Oválný, na okraji rytý podnos je součástí sady. Pro kalich s emailovými medailony a ornamenty se dochovalo kožené pouzdro.