Váza z pozůstalosti opata Cyrila Františka Nappa

1867 | Kamenina, zlacená | značeno: „FRAIN 67“ (Vranov 67) | zdobena Nappovým erbem
Opat Napp (6. října 1792 Jevíčko – 22. července 1867 Brno) přijal Mendela do kláštera v roce 1843 a podporoval ho v práci, vzdělání a vědecké činnosti, v kterou věřil. Mendel se posléze stal jeho nástupcem.