Alegorie Spravedlnosti

Martin Antonín Lublinský,168| olej, plátno | 233 x 196 cm

Martin Lublinský (1636 Lešnice v Opolsku – 1690 Olomouc) se dle tradice měl vyučil malbě u Karla Škréty, což lze nyní bezpečně rozporovat, neboť poslední výzkumy tento předpoklad jasně vyvracejí. Na pražské univerzitě vystudoval filozofii, teologii a roku 1664 vstoupil do řádu augustiniánů kanovníků v Olomouci v klášteře Všech svatých. Působil mimo jiné jako poradce olomouckého biskupa Karla II. Liechtensteina-Kastelkorna. Za svého života se věnoval malbě fresek, závěsných i monumentálních pláten se sakrálními i světskými motivy, žánrové a portrétní tvorbě. Rovněž se stal vyhledávaným autorem předloh grafických listů univerzitních tezí a knižních ilustrací. 

Malba Alegorie Spravedlnosti představuje jedinečné ikonologické pojetí vytvořené na objednávku moravského zemského hejtmana hraběte Františka Karla Liebsteinského z Kolowrat. Plátno bylo určeno k výzdobě místností brněnské Nové radnice, a to pro prostory „královského tribunálu“. Obrazu dominuje na trůně sedící postava ztělesňující Spravedlnost, oblečena je v bohatě zdobené říze. Hlavu ji zdobí koruna a v rukou třímá své atributy  meč a váhy, levou nohu opírá nádobu, z níž vytéká pramen, který dopadá na sféru obrůstanou břečťanem (symbol nesmrtelnosti) s erby zemí habsburské monarchie. Nápis ALTRIX REGNORUM (živitelka vlád)  umístěný v centru plátna podtrhuje celkové vyznění ikonologické koncepce. Alegorii Spravednosti provází a zároveň jsou i její přirozenou součástí, jako základu dobré vlády další čtyři postavy představující ctnosti. Prozřetelnost v podobě ženy s hadem a zrcadlem,  Umírněnost, která přelévá tekutinu z nádobky do nádobky a drží uzdu, Dobrou radu (stařec) s knihou a srdcem a Statečnost zachynou jako žena ve zbroji  opírající se o sloup.